GRAMY

SLUMBER
horror 2017

od 10 listipada
piątek 20:00
sobota 19:30
niedziela 18:00
wtorek 20:00
środa 20:00

zwiastun

Kryptonim HHhH

od 10 listopada
piątek 17:30
sobota 17:00
niedziela 20:00
wtorek 17:30
środa 17:30
NAJLEPSZY
Sprawa Chrystusa

Mikołaj w każdym z nas